De (on)mogelijkheid van de man
De installatie ‘De (on)mogelijkheid van de man’ richt zich op het thema mannelijkheid. In deze installatie worden meerdere zintuigen geprikkeld om een zo breed mogelijk beeld te schetsen in film en audio van ‘de man’ en de zoektocht naar ‘het man zijn’. De man is in werkelijkheid heel divers en daar tegenover staat het stereotyperende beeld dat door de media wordt geschetst over ‘het man zijn’. Onze installatie is bedoeld voor één persoon waarin deze in een afgesloten (donkere) ruimte, zonder stoorzenders van buitenaf, de zintuigelijke ervaring binnen krijgt. 
Project in samenwerking met Anton Keim, Benjamin van der Hoek,

Deze installatie is te zien geweest bij:
De foyer van voorstelling 'De Man is Lam' van Lucas de Man Ahmet Polat 
en Rashif El Kaoui in Rotterdam, 1 - 2 december 2017