Emoties
Privacy betekent onder andere dat je helemaal jezelf kunt zijn. Volledig jezelf zijn heeft tegenwoordig een andere betekenis. Je wordt door iedereen in de gaten gehouden via social media en andere middelen. Dit komt ook omdat de meeste mensen dit juist zelf opzoeken. Ik wil teruggaan naar de oorspronkelijke betekenis van het begrip privacy en dus jezelf zijn. Jezelf zijn vindt zijn betekenis in het laten zien van verschillende emoties.
Guillaume-Benjamin Duchenne deed aan elektrotherapie en wist in 1862 door middel van elektrische stimulatie bepaalde gelaatsexpressies in zijn proefpersonen op te roepen. Dit legde hij vast door middel van fotografie. Charles Darwin ontdekte later dat er een aantal universele aangeboren basisemoties zijn. Met dit project wil ik onderzoeken of er een verschil te zien is tussen het bewust en onbewust oproepen van deze basisemoties.
Ik vroeg tien mensen de basisemoties blij, boos en bedroefd op hun eigen manier uit te drukken. Op dat moment waren ze bewust bezig om de expressie op hun gezicht te laten zien. Na de fotoreeks heb ik dezelfde mensen een aantal minuten gefilmd terwijl ik ze liet nadenken over een bepaald moment of persoon die verbonden is aan één van de drie basisemoties. Hiermee probeerde ik een onbewuste uiting van de emotie op te wekken. 
Uitkomsten experiment bewust en onbewust tonen van emoties
Foto's experimenten Guillaume-Benjamin Duchenne