Huh? Dictee (film)
Iets niet begrijpen... dat overkomt iedereen.
Ook de burgemeester. Ook de dokter. Maar zeker 
mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en
digitale vaardigheden. 

80% van het Huh? Dictee komt uit brieven waar iedereen
wel eens mee te maken krijgt. Op deze manier vragen
we aandacht voor begrijpelijke taal. Samen maken we
Breda eenvoudig.