Ministerie van Huh?
Het Huh? Dictee is te zien geweest bij:
/Nieuwe Veste Breda, 9 - 15 september 2019
/Graphic Matters Breda, 24 september / 1 oktober / 8 oktober 2019

Iets niet begrijpen... dat overkomt iedereen. Ook de burgemeester. Ook de dokter. Maar zeker mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In Nederland zijn dit 1 op de 6 mensen.

We hebben samen met een aantal mensen die laaggeletterd zijn en organisaties zoals GGD Breda, Amphia en Zorg voor elkaar Breda, een start gemaakt Breda eenvoudiger te maken.
Tijdens het Ministerie van Huh? hebben we organisaties uitgenodigd om mee te denken over hoe we de communicatie naar de klant/patiënt makkelijker en duidelijker kunnen maken. Door middel van lezingen en workshops zijn de organisaties aan de slag gegaan om te kijken wat zij kunnen veranderen binnen hun organisatie en te bouwen aan een cultuur van eenvoud.

Daarnaast is het Huh? Dictee ontwikkeld om aandacht te vragen voor begrijpelijke taal. 80% van het Huh? Dictee komt uit brieven waar iedereen wel eens mee te maken krijgt.

Samen maken we Breda eenvoudig.